Ενημερώνουμε τους  πολίτες ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 στο Κτηματολόγιο για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων  των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγρινίου, Δοκιμίου, Θεστιέων (πρώην Κοινότητες Καινούργιου, Προσήλιων), Καμαρούλας, Νεάπολης, Νέας Αβόρανης, Παναιτωλίου και Παραβόλας, παρατάθηκε για τους κατοίκους εσωτερικού έως τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και για τους κατοίκους εξωτερικού και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019. Κατά συνέπεια οι δηλώσεις ιδιοκτησίας, που θα υποβάλλονται μετά τις ως άνω ημερομηνίες κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με  πρόστιμο. 

Τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την ψήφιση τροπολογίας σύμφωνα με την οποία δίδεται η δυνατότητα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να χορηγεί (όπου απαιτείται και συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής) παράταση για την υποβολή δηλώσεων έως και επιπλέον έξι μήνες, εμφανίστηκε πλήθος δημοσιευμάτων που προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες σχετικά με τις ισχύουσες προθεσμίες υποβολής δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι ΟΥΔΕΜΙΑ παράταση δόθηκε πέραν της 8ης Ιουλίου 2019 για τους κατοίκους εσωτερικού, για τις εν λόγω περιοχές για τους κατοίκους εσωτερικού, και ούτε είναι δεδομένο ότι θα δοθεί.

Με στόχο την αποφυγή οικονομικών επιβαρύνσεων – προστίμων, καλούνται οι πολίτες – δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων του Ν. 2308/1995 να προσέλθουν έγκαιρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης  και να  υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική και σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουν κυρώσεις. Δηλώστε έγκαιρα την ιδιοκτησία σας και αποφύγετε πολύχρονες και δαπανηρές διαδικασίες.

Γραφείο Κτηματογράφησης Αγρινίου