Δεν έχει οριστεί ακόμα χώρος στον οποίο θα λειτουργήσει το Γραφείο Κτηματογράφησης